Om LivsgnistanLivsgnistan

 

 

Livsgnistan är en mötesplats som är till för alla cancerdrabbade- och närstående oavsett kön, ålder och diagnos. Livsgnistans lokal ligger beläget i det natursköna och harmoniska Karlslundsområdet i Örebro. 

 

Livsgnistan är en förening som bedrivs av volontärer som själva har erfarenhet av cancer samt av professionella vårdspecialister. Livsgnistan fungerar som en social mötesplats där både drabbade- och närstående kan träffas och stötta varandra.

 

Att få rehabilitering och stöttning är viktigt både under och efter sjukdomen, därför har Livsgnistan som mål att erbjuda olika aktiviteter - både fysiska som sociala. 

 

Det krävs varken remiss eller tidsbokning för att komma till oss på Livsgnistan. Här finns även möjlighet att köpa fika till ett självkostnadspris. 

 

För närvarande består Livsgnistan av fyra olika patientföreningar:

T-Pro prostataföreningen Örebro län, Bröstcancerföreningen Hilda, Lungcancerföreningen samt Blodsjukas förening i Örebroregionen. 

Livsgnistan ska finnas för alla cancersjuka, oavsett diagnos. Här skall människor med erfarenheter och upplevelser från olika cancerformer kunna mötas, samtala och stötta varandra.

Miguel Bascuas

 

Initiativtagare Livsgnistan

Att få träffa andra som är i samma situation är livsviktigt. Ingen ska behöva känna sig ensam i en sån här ofrivillig resa.

Johanna Pettersson

 

Cancerdrabbad

KONTAKTA OSS

 

Address: Gäddesta vägen, 703 48 ÖREBRO

Telefon: 070-519 62 16


ÖPPETTIDER

 

Onsdagar: - 10.00-16.00

 

LÄNKAR

Copyright © All Rights Reserved